Organizing Committee

Patron

Mr. Nipun Goenka
Managing Director
GD Goenka Group

Co-Patron

Prof. (Dr.) Suku Bhaskaran
President
GD Goenka University

Prof. (Dr.) S. Shanthakumar
Pro Vice- Chancellor
GD Goenka University

Convener

Prof. (Dr.) Rohit Dutt
Associate Dean
SoMAS, GD Goenka University

Organizing Secretary

Dr. Anil K Sharma
Asst. Prof.
Department of Pharmacy,
SoMAS, GD Goenka University

Members

Dr. Aparna Khansili
Dr. Mamta Dagar
Dr. Rahul Pratap Singh
Dr. Sandeep Thakur
Dr. Sahil Kumar
Dr. Shivkant Sharma
Dr.Pragya Pandey

Ms. Suhani Sinha
Dr. Priyanka Sethi
Ms. Pooja Verma
Dr. Payal Mahajan
Dr. Vikas Jhawat
Dr. Suresh Kumar
Ms. Manni Dutta

Dr. Rahul Singh
Dr. Minkal Tuteja
Dr. Aashish Sharma
Dr. Deepak Sharma
Dr. Tabish Fahim
Ms. Iksha Yadav
Dr.Komal Lalwani

Dr. Sharad Visht
Dr. Pooja M Manchanda
Ms. Pooja Mathur
Mr. Abhishek Sharma
Dr. Neha Chandel
Dr. Neha Pant
Dr. Nidhi Gupta

Dr. Ashima Nagpal
Ms. Digvijaya
Dr. Dimpi Rani
Dr. Avneet Kaur Lamba
Dr. Rajni Bagdi
Dr. Richa Mahajan

Associate Partners